مقالات بیشتر

عکاسی صنعتی خط تولید

عکاسی صنعتی خط تولید

یکی از موارد مهم در عکاسی صنعتی خط تولید کارخانجات و نظم و پویا بودن آن است همانطور که می دانیم عکاسی صنعتی خط تولید به علت بافت کارخانه ای و صنعتی بودن این نوع عکاسی، معدود جایی را می توان یافت که همه چیز منظم ، تمیز و بی نقص باشد ، گرچه این موضوع در برخی شرکت های بزرگ دیده نمی شود. یکی از وظایف تیم عکاسی صنعتی کرج تیزر بعد از یک جلسه ابتدایی و آشنایی ، مشاهده ی فضا و محیط کارخانه است، تا شرایط مورد نیاز جهت عکاسی مشخص و بعد برنامه ریزی جهت تولید…

عکاسی صنعتی مواد غذایی

عکاسی_صنعتی-مواد-غذایی

عکاسی صنعتی از مواد غذایی بسیار مهم و پیچیده است و به صبر و ظرافت کاری زیادی بستگی دارد. در خصوص عکاسی صنعتی مواد غذایی در کرج باید به این نکته توجه داشت ، اگر از ظروف شیشه استفاده می شود می بایست تازه باشد چرا که بهترین زمان عکاسی صنعتی از اینگونه محصول هر چند دارای نگهدارنده باشند همان روزهای اول است. عکاسی صنعتی در این شاخه به جنس بسته بندی و حتی لیبل برچسبی و ویا کیفیت ظروف تا حدودی بستگی دارد. اگر ما بخواهیم از ظروف پلاستیکی عکاسی کنیم که کمترین انعکاس نور را دارند بهتر از…

بالا